top of page

Fundacja

REGON    362187788

NIP    9581669990

KRS    0000568145

Statutowym celem Fundacji jest aktywność kulturalno-oświatowa, a w szczególności intensywna i wielowarstwowa działalność

na rzecz uwrażliwienia społeczeństwa na piękno muzyki klasycznej

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

  • promowanie szeroko rozumianej muzyki dawnej - utworów pochodzących z epoki średniowiecza, renesansu i baroku, w szczególności zaś poprzez organizowanie i wspieranie koncertów, projektów czy instytucji kulturalnych związanych z tą gałęzią muzyki, 

  • promowanie muzyki współczesnej - utworów skomponowanych w XX i XXI wieku, w szczególności zaś poprzez organizowanie i wspieranie koncertów, projektów i instytucji kulturalnych związanych z tą dziedziną muzyki,

  • ułatwianie potencjalnym odbiorcom dostępu do wysokiej jakości koncertowych wykonań muzyki dawnej i współczesnej (a także muzyki innych epok) poprzez aktywność na regionalnej, krajowej oraz międzynarodowej scenie muzycznej

  • kształtowanie młodych pokoleń świadomych słuchaczy i konsumentów muzyki klasycznej, 

  • zwiększanie świadomości społecznej w dziedzinie kultury, intensyfikację życia muzycznego w rejonie Trójmiasta i poza nim,

  • współpracę z innymi podmiotami zorientowanymi na działalność kulturalną, Uzupełnianie artystycznej aktywności Fundacji działalnością edukacyjną, 

  • promowanie Pomorza jako regionu przyjaznego inicjatywom kulturalnym, zarówno w kraju, jak i za granicą,

  • fundowanie stypendiów dla zdolnej młodzieży,

  • inną działalność kulturalną i oświatową, 

  • realizację nagrań i inicjatyw edukacyjnych. 

bottom of page