top of page

Muzyka cerkiewna

Wychodząc nieco poza nasze standardowe rejony repertuarowe, z przyjemnością eksplorujemy inne gatunki stylistyczne. Jednym z naszych ulubionych jest muzyka cerkiewna

Mikołaj Dylecki

Jedinorodnyj Synie (Н.Дилецкий: Единородный Сыне)

Paweł Iwanow

Dusze moja (П.Иванов: Душе моя)

Aleksander Lwow

Wieczery Twojeja (А. Львов: Вечери Твоея)

Natalia Kolesniczenko

Swietie tichyj (Н.Колесниченко: Свете тихий)

Michał Goltison

Nynie otpuszczajeszy (M.Гольтисон: Ныне отпущаеши)

Piotr Dinew

Dostojno jest’ (П. Динев: Достойно есть)

Mikołaj Kiedrow-ojciec

Otcze nasz (Н. Кедров отец: Отче наш)

bottom of page